Prehrambena industrija, Mešalice

Horizontalna protivstrujna mešalica namenjena je za homogenizaciju heterogenih brašnastih i praškastih materijala u postrojenjima procesne i konditorske industrije, a najveću primenu je našla u fabrikama i mešaonama stočne hrane zbog visokog stepena homogenizacije.

Vreme mešanja za postizanje stepena homogenosti 1:1.000.000 je 4 – 5 minuta. U horizontalnu mešalicu je moguće dodavati tečne komponente kao što su mast, ulje i voda, dok melasu nije moguće dodavati u ovakav tip mešalice.

Horizontalna protivstrujna mešalica je robusne zavarene metalne konstrukcije. Izrađena je od običnog ili nerđajućeg čelika. U potpunosti je zaptivena, te na taj način nije izvor prašenja okoline I može da radi u zatvorenom prostoru.